dinsdag 2 januari 2018

Dag 568 Schending van de Gulden Regel (leefregel) in een Casus van Uitsluiting

Er waren eens een man en een vrouw. Zij hadden elkaar op een warme lentedag ontmoet en vonden elkaar zo leuk dat de man de vrouw wekelijks aan huis ging bezoeken. Zo gingen zij een tijd met elkaar om - de man bezocht de vrouw en gingen zoveel ze konden samen op pad om dingen te ondernemen en te beleven.

Op een gegeven moment vond de vrouw de tijd rijp om de man en zijn huis te bezoeken en stelde het aan de man voor. De man was niet heel enthousiast over het idee maar stemde schoorvoetend in. Een datum werd geprikt, zo ergens tegen het einde van de winter. Toen de tijd daar was om de vrouw op te komen halen, kreeg de man koudwatervrees en zei de afspraak af. De vrouw was diep teleurgesteld in de houding van de man, maar ging toch verder met de relatie met de man. Mogelijk heeft hij meer tijd nodig dacht de vrouw en ze zou een nieuwe datum voor gaan stellen.  

Dit duurde zo een kleine twee jaar voort met het afzeggen van elke afspraak die gemaakt werd en de vrouw begon zich af te vragen of de man wel echt om haar gaf. Ze bedacht een uiterste datum en zou daarna verder gaan zonder de man, zo besloot ze. De datum kwam en wederom ... gaf de man aan dat het hem niet ging lukken, dat hij ervan af zag; angst - voor zichzelf/zijn eigen reacties - zo luidde zijn verklaring/rechtvaardiging.

De vrouw ging echter verder onderzoeken wat erachter zat in de geest van de man. Want kon het angst zijn dat de man jaar in jaar uit weerhield om de vrouw in zijn leven te laten? Wat was het dat hij de vrouw niet bij hem thuis verwelkomde? Was het angst? Was het schaamte? Was het stiekem wrok voor dingen die de vrouw gaande de tijd aan de man opbracht om naar te kijken in zichzelf? 

Op de eerste dag van een nieuw jaar kwam de vrouw erop uit dat de man de belangrijkste van de levensprincipes schond, die van: "Doe een ander wat jij wil dat jou gedaan wordt" - en ze zocht deze Gouden Regel op:
Nu begreep ze wat er al die tijd gebeurd was en wat ze had meegemaakt, namelijk dat de man feitelijk het eerste principe van leven schond. De vrouw kon niet anders dan de man laten gaan want als de man werkelijk om de vrouw zou geven zou hij haar nooit aandoen wat hij niet zelf zou willen ervaren.

De vrouw was een illusie armer geworden en in de realiteit geland.
dinsdag 7 november 2017

Dag 567 Het Verlangen naar Seksuele Bevestiging blijven Bevestigen of Veranderen?

In vervolg op Dag 566 Van Seks als Bevestiging naar Seks als Zelfexpressie


In essentie kunnen we een onderscheid maken tussen het Verlangen van de Geest naar Seks en het verlangen van het Lichaam naar Seks. Het onderscheid is niet zeer strikt maar is wel te maken en heeft te maken met de mate van Gewaarzijn van lichaam en geest. Het verschil zit hem erin dat het verlangen van de Geest energiegebaseerd is en dat van het Lichaam natuurlijk is. 


In het geval van het verlangen naar seks om jezelf bevestigd te voelen - zoals besproken in vorig blog - kunnen we dan ook vrij duidelijk spreken en ons gewaar worden als iets 'dat opkomt' in de geest en dus 'van de Geest' is, vanuit een energie is in plaats dat het een Verlangen van het Lichaam is. Het Lichaam heeft ook niet zozeer een 'Verlangen' naar Seks, maar meer een Behoefte tot Expressie.

Wat er nu gebeurt door het verlangen naar bevestiging te laten blijven bestaan in jezelf/je geest, is dat wanneer je vanuit dat uitgangspunt seks hebt en blijft hebben (zonder dit systeem te verwijderen) dit systeem eigenlijk dieper in het lichaam wordt weggedrukt/onderdrukt/begraven en op een onbewust/onderbewust niveau jou en de ander steeds parten speelt. Dit verlangen naar bevestiging wordt als zodanig op deze manier eigenlijk keer op keer bevestigd doordat het niet wordt verwijderd. Echte/natuurlijke Expressie wordt verhinderd. 

De oplossing van deze onnatuurlijke houding ten aanzien van seks zit hem in de gewaarwording van wat er in de geest en het lichaam bestaat en ons afvragen of deze energiespelletjes Leven/het Fysieke Bestaan dienen of juist meer kapot maken dan ons lief is. In zelfoprechtheid kan zelf zelf assisteren en ondersteunen dit proces van de gewaarwording van de fijne lijn tussen de Geestelijke verlangens en de Fysieke, Natuurlijke Expressie wandelen.  


zondag 5 november 2017

Dag 566 Van Seks als Bevestiging naar Seks als ZelfexpressieDit (doorbreken van bevestigingszoekend gedrag) begint met het besef dat je nooit genoeg bevestiging zult krijgen om volledig rustig te kunnen worden. Het is als heroïne: hoe meer bevestiging je krijgt, hoe meer je er van nodig zult gaan hebben in de toekomst. Volgende vraag is: Wat vermijd je door die hang naar bevestiging? Het antwoord: de angst dat je vriend/vriendin je ooit in de steek zal laten. En dus is het vooral de vraag of je bereid bent om díe angst te gaan omhelzen. Dus in plaats van dat je bevestiging zoekt, kun je actief stil gaan staan bij de angst die je met die bevestiging probeert op te lossen. Die angst mag er gewoon zijn! Van Seks als Bevestigingszoekend Systeem 
naar Seks als Zelfexpressie


In een vorig blog over seks als bevestiging beschreef ik de angst/angsten omtrent het verlies van een ander. De oplossing voor het stoppen van verliesangst ligt in een Volledig Verbinden tot Absolute Deelname met de Ander. Dit vergt als eerste zoals bovenstaand citaat aangeeft een omarmen van onze angst(en).

Een andere dimensie van het systeem van seks als bevestiging is seks nodig hebben om je 'gewild' te voelen; hier zit dus een angst/een idee dat de ander je niet wil en eigenlijk zeg je daarmee dat je jezelf niet wilt en een ander jou moet 'willen' om dit te compenseren. Dat is een afscheiding. Als je jezelf namelijk wil, hoef je dat niet meer van een ander te vragen/wensen. Dit is natuurlijk een probleem in zichzelf om seks zo aan te gaan, want je gaat nu seks hebben met jezelf en je lichaam maar accepteert/wilt jezelf eigenlijk niet. En bent dus eigenlijk 'buiten jezelf' en 'buiten je lichaam'. Vanuit wat bestaat de seks dan? De vraag hierin is hoe/waarom je gewaarzijn dan niet in gelijkheid en eenheid met je fysieke lichaam en dit fysiek bestaan bestaat? En ook is de vraag hoe je je gewaarzijn beweegt van energie-ervaring naar energie naar substantie/lichamelijkheid om één en gelijk te worden met en aan je fysieke lichaam en dit fysieke-bestaangewaarzijn? Dit 'gewild voelen' doorbreken vergt als stap 1 ook een omarmen, een omarmen van jezelf en je lichaam. 


Daarnaast zag ik nog een polariteit - om enerzijds vast te blijven houden aan het systeem van seks als bevestiging uit angst voor verlies van de energie die men mogelijk kan genereren door seks (zie Seks als een Positieve Energieverslaving) en anderzijds de angst voor het verlies van de kans om je energie te ontladen. Want dat is waar relaties/seks voor dienden in deze wereld: voor twee redenen en doelen. De eerste was dat wanneer twee mensen, twee partners seks hebben, seksuele gemeenschap, dat het sekssysteem zich op zou laden en een bepaalde energetische impuls zou aandrijven. De tweede is seks als een ontlading. Je lichaam vergaart en vergaart en hoopt alle emotionele en gevoelsenergie, gedurende de dag, hoe je jezelf ervaart, op. Je fysieke systeem kan het niet meer aan, de systemen in jou ook niet en een ontlading is noodzakelijk en dat gebeurt via seks. Daar heb je de seksuele verlangens en remmingen enzovoort voor. Dat is gewoon omdat je emoties en gevoelens hebt die je niet verwerkt heb overdag die zich hebben geconcentreerd in jou en die ontlading nodig hebben. Dus, dit seks-als-bevestigingssysteem vraagt ook zelfoprecht onderzoek naar het polariteitenontwerp in je geest of je nou seks als oplading of seks als ontlading wil ergens. 

Het hele vervelende van dit alles is dat seksuele expressie en seksualiteit op deze manieren door ons mensen niet wordt ervaren als een expressie van onszelf, helemaal nog niet. Dat moet nog komen. 
Lees ook 

Wanneer is Verlangen/Seksuele Stimulatie Echt?zaterdag 13 mei 2017

Dag 565 Wanhoop en Communicatiegewaarzijn

Ik kwam er weer achter dat ik erg reageer op het harde/grove 'mannelijke' in de stem van een manspersoon. Ik had het al een keer gehoord in een Eqafe interview over de crass stem van de man in relatie tot het mannelijke en het vrouwelijke (weet even niet meer welk interview) t.w. dat de vrouw daarop vaak reageert met disempowerment

Toen ik gisteravond rustig op mijn verwarmde 'yogamatje' liggende een aantal correctieve statements aan het inprogrammeren was, kwam ik er ineens achter waar ik me steeds niet in 'voice' en dat is een ander vragen normaal/gentle te praten. 

Ik stop/wuif dit blijkbaar steeds weer weg in mezelf terwijl ik wéét dat het niet goed is voor de totstandkoming van een intieme communicatie/relatie. Zo houd ik de energierelatie en -verslaving in stand in plaats van elkaar te assisteren en ondersteunen.

Een tijdje terug begreep ik van de harde/grove/lompe mannelijke stem dat dit een opeenstapeling is van vrij intense energie/emoties die dus ook onbewust op die MANier gecycled en gerecycled worden wat in het interview Desperation and Communication Awareness ook weer benadrukt wordt. En mijn angst/wanhoop dus ook gecycled en gerecycled wordt en dus meer energie genereert. En ik hieraan dus bijdraag door dit niet effectief te stoppen. 
Ik ging in mezelf kijken wat nou de ervaringen zoal zijn, mega angst dus, ook een paniekaanval kwam in me op wat ook wel plausibel is als ik zie hoe lange tijd ik ook al anticipeer in angst en beven in relatie tot de 'crasse' stem en daar dus een persoonlijkheid en/of meerdere persoonlijkheden van gefabriceerd heb. Daarna zag ik de dimensie wanhoop wat eigenlijk dé rode draad is in relatie tot de 'crasse' stem. Ik besloot ik moet veranderen, opstaan in mezelf, dit/ik kan niet verder zo. 

Ik kan mezelf dus niet effectief sturen in deze specifieke communicatie omdat ik door angst van mezelf weg stap/ga - wat ik ook in de video van Ingrid Schaefer hoorde - in plaats van naar voren/omhoog te stappen in mezelf. 

Nu moet ik dus tot een toepassing komen en veranderen hierin. Ik heb een punt hiervan ook al eerder gewandeld in relatie tot mijn werk als postbezorger waar mensen zomaar ineens tegen me tekeer kunnen gaan en ik daarin van Sunette Spies had geleerd te vragen of diegene ook normaal kan praten.

Waar wil ik voor staan binnen de communicatie?

Voor de Desteni Manieren: Gentle, Mild, Begripvol, Steunend zijn

Ik heb dus de verantwoordelijkheden met de angstenergie aan het werk te gaan in mezelf en in elk gesprek met een ander gewaar te zijn van de energie van beiden en mezelf daarin te 'voicen'. Ik vond de video The Nature of Fear met een aantal praktische inzichten, toepassingen en oplossingen:

Wat is het met angst dat het zo overweldigend kan maken?

Wat is het effect van angstenergie op je geest, wezenlijkheid en lichaam?

Hoe kan je jezelf ondersteunen om je ervaring in relatie tot angst te veranderen, zodat je als richtlijn-principe kan staan, ongeacht de energie-ervaring?


Wordt vervolgd met zelfvergevingen, zelfcorrigerende verklaringen en zelfverbintenissen.

zaterdag 31 december 2016

Dag 564 Uit een persoonlijkheid stappen: de goedhartige persoonlijkheid (deel 3)

Dit is een vervolg op 
Dag 562 Uit een persoonlijkheid stappen: de goedhartige persoonlijkheid en 
Dag 563 Uit een persoonlijkheid stappen: de goedhartige persoonlijkheid (vervolg)

Ik onderzoek hier nog steeds de herinneringen die ten grondslag liggen aan de fysieke manifestatie van tintelende/slapende vingers en tenen (Dag 558, 559 en 561) en wat zich daarin voor angsten en persona's openbaren.

Ik vergeef mezelf dat ik mezelf toegestaan en aanvaard heb een moeilijk moment te ervaren onder mijn werk of te stoeien met de tijd en dan de backchat "het interesseert me niks" te fabriceren als een manier om te onderdrukken wat ik echt ervaar.

Ik vergeef mezelf dat ik mezelf toegestaan en aanvaard heb me opgejaagd te voelen door de tijd in plaats van mezelf stabiel hier als de adem te bewegen in eenheid en gelijkheid met alles wat hier is - en hierin vergeef ik mezelf dat ik mezelf toegestaan en aanvaard heb totale persoonlijkheden rond tijd te ontwikkelen zoals bijvoorbeeld in mijn hiel in plaats van tijdpersoonlijkheden los te laten.
Ik vergeef mezelf dat ik mezelf toegestaan en aanvaard heb mezelf op/achter de hielen te zitten en dus een tijdpersona te creëren als ik bijvoorbeeld een poststuk later nog weer moet verwerken en "ik daar geen zin in heb" om dat te doen - en hierin vergeef ik mezelf dat ik mezelf toegestaan en aanvaard heb angst te hebben tijd te verliezen of geen tijd wil steken/investeren in het afhandelen van stukken en gewoon het liefst naar huis wil gaan/thuis wil zijn in plaats mezelf te realiseren dat het niet uitmaakt waar ik ben om te doen wat het beste is.

Ik vergeef mezelf dat ik mezelf toegestaan en aanvaard heb angst/weerstand te hebben om tijd te investeren in het werk omdat ik in de polariteit zit van werken in de matrix en werk doen dat ik echt wil doen.

Ik vergeef mezelf dat ik mezelf toegestaan en aanvaard heb weerstand te hebben in en als mijn geest om zoveel fysieke handelingen te moeten verrichten en bang te zijn tijd van 'mezelf' te verliezen.

Ik vergeef mezelf dat ik mezelf toegestaan en aanvaard heb de polariteit te creëren van 'mijn' tijd versus de werktijd en dus mezelf op te splijten in een polariteitenspel van 2 soorten tijd terwijl alles/tijd één is.

Ik vergeef mezelf dat ik mezelf toegestaan en aanvaard heb geen tijd te willen investeren in bepaalde dingen 'als ik er niks voor terug krijg'.

Ik vergeef mezelf dat ik mezelf toegestaan en aanvaard heb te denken en geloven dat ik tijd te verliezen heb en daarom een soort haast te hebben, gejaagd te zijn, mezelf gejaagd te ervaren in plaats mezelf heel te maken in het moment hier en nu.

Wordt vervolgd.


zaterdag 24 december 2016

Dag 563 Uit een persoonlijkheid stappen: de goedhartige persoonlijkheid (vervolg)

Dit is een vervolg op Dag 562 Uit een persoonlijkheid stappen: de goedhartige persoonlijkheid


Ik vergeef mezelf dat ik mezelf toegestaan en aanvaard heb deel te nemen in en als de goedhartige persoonlijkheid waar ik mezelf definieer als goedhartig in de zin dat dit een soort ideaal is als hoe ik mezelf zie of wil zien en hoe ik gezien wil worden.

Ik vergeef mezelf dat ik mezelf toegestaan en aanvaard heb de goedhartige persoonlijkheid in het algemeen in mezelf te laten bestaan op een onbewust niveau - en hierin vergeef ik mezelf dat ik mezelf toegestaan en aanvaard heb deze persoonlijkheid van mijn beide ouders te kopiëren.

Ik vergeef mezelf dat ik mezelf toegestaan en aanvaard heb te willen dat anderen het 'beeld' van mij hebben dat ik goed bedoelend en vriendelijk ben - en hierin vergeef ik mezelf dat ik mezelf toegestaan en aanvaard heb mezelf te laten beïnvloeden door deze persoonlijkheid als hoe ik anderen ga zien als 'ongevoelig, gedesinteresseerd, robotachtig' als een polariteit die ik in mijn geest gecreëerd heb van aan de ene kant die goedhartigheid/benevolence en aan de andere kant de ongevoeligheid.

Ik stel mezelf ten doel te kijken en te corrigeren HOE ik de perceptie creëer in mijn geest dat mensen ongevoelig/gedesinteresseerd/robotachtig zijn vanuit en gebaseerd op de persoonlijkheid benevolent/goedhartig te zijn waarin ik mezelf gedefinieerd heb en HOE ik dan ga reageren op die zelf-gecreëerde perceptie met angst/machteloosheid.
Ik vergeef mezelf dat ik mezelf niet toegestaan en aanvaard heb te zien, realiseren en begrijpen dat die blokkade die ik zie in verband met mijn eigen ervaringen van desinteresse die ervaring van een soort van zelf-bescherming in je geest is.


Ik vergeef mezelf dat ik mezelf toegestaan en aanvaard heb mezelf in een situatie te bevinden waar ik niet anders mee om kan gaan dan in de ervaring van desinteresse te gaan, omdat ik geen toepassing van mezelf kan vinden in mezelf.

Ik vergeef mezelf dat ik mezelf toegestaan en aanvaard gedesinteresseerd te doen, wat bij alle twee mijn banen duidelijk naar de voorgrond komt.

Ik vergeef mezelf dat ik mezelf toegestaan en aanvaard heb de herinneringen waarin X geweld uitdrukte tegenover mijn fungeren als afleiding in mijn geest te gebruiken zodat ik niet hoef te kijken naar wat relevant is, namelijk de gekopieerde systemen die ik zelf leef.

Ik vergeef mezelf dat ik mezelf niet toegestaan en aanvaard heb me gewaar te zijn dat ik de perceptie gecreëerd heb dat anderen ongevoelig/gedesinteresseerd/robotachtig zijn in plaats de reflectie te zien in mij waar ik ongevoelig/gedesinteresseerd doe om een andere ervaring in mezelf te onderdrukken.


Ik vergeef mezelf dat ik mezelf toegestaan en aanvaard heb mezelf in die ervaring van desinteresse te plaatsen om bepaalde ervaringen te ontwijken/onderdrukken.

Ik vergeef mezelf dat ik mezelf toegestaan en aanvaard heb de projectie in mijn geest van ongevoelig/ongeïnteresseerd/robotachtig in andere mensen te onderdrukken die zich bevindt op de onbewuste laag.
Ik vergeef mezelf dat ik mezelf toegestaan en aanvaard heb deel te nemen in emotioneel geladen backchat in relatie tot mezelf met de woorden/emoties stom, minderwaardig en apathisch - en dus vergeef ik mezelf dat ik mezelf toegestaan en aanvaard heb backchat te creëren waarin ik mezelf zie/afspiegel als stom/dom en minderwaardig en ongevoelig/ongeïnteresseerd.

Ik vergeef mezelf dat ik mezelf niet toegestaan en aanvaard te zien, realiseren en begrijpen dat het punt van ongeïnteresseerd te zijn/voelen en deel te nemen in de backchat "het interesseert me niks" is om de ervaringen van minderwaardigheid te onderdrukken.

Ik vergeef mezelf dat ik mezelf niet toegestaan en aanvaard heb te zien, realiseren en begrijpen dat de ervaring van mezelf schamen ook is om de ervaringen van minderwaardigheid te onderdrukken.
Ik stel mezelf ten doel met deze goedhartige persoonlijkheid aan de slag te gaan in de zin van het 'beeld' dat ik heb van mezelf als zijnde goedhartig/benevolent.

Ik stel mezelf ten doel uit te kijken voor de dimensie die speelt waarin ik de herinneringen die ik heb waarin X geweld uitdrukte tegenover mijn fungeren als afleiding in mijn geest te gebruiken zodat ik niet hoef te kijken naar wat relevant is, namelijk de gekopieerde systemen die ik zelf leef.dinsdag 13 december 2016

Dag 562 Uit een persoonlijkheid stappen: de goedhartige persoonlijkheid


Ik heb al minder last van slapende vingers of tenen maar het is nog niet helemaal weg. Ik ben meer gewaar van dit systeem van angst/herinneringen dat door de dag naar boven komt. Ik kijk er nu naar in plaats van het te onderdrukken en ga die bepaalde honden dan ook anders zien zoals ik me ten doel gesteld heb als wat zij voelen.

Om te testen of er eventueel nog een punt is waar ik meer specifiek mee kan werken in het verder corrigeren van dit punt heb ik nog een kinesiologiesessie met Kim Amourette.

Ik zeg dat ik denk dat er toch nog wat wel zit ten aanzien van dit punt in relatie tot mensen met die angst voor geweld onder mijn werk binnen het punt "De gedachten komen bijvoorbeeld wanneer ik honden zie of denk dat ze in de buurt zijn maar het is ook i.v.m. met mensen."

Of het bewuste gedachten zijn die ik kan benoemen of dat het meer een diepere ervaring is die niet zozeer in mijn bewuste geest naar boven komt, wordt me gevraagd. Meer een diepere ervaring antwoord ik.

Ik word er nogmaals op attent gemaakt dat het hier gaat over de herinneringen en ervaringen die ik gekopieerd heb.

Getest wordt om te zien met welke component in mijn geest ik hier specifiek kan werken in verband met mijn reacties tegenover mensen: 'projectie' zo blijkt, betekenend dat ik dus iets uit mijn eigen geest projecteer in mensen en wat hier uittest is: ongevoelig, gedesinteresseerd (zonder inter-esse i.e. Latijn voor 'zonder tussen ... te zijn'), robotachtig - dus projectie wil zeggen dat deze perceptie die ik heb van mensen mij eigenlijk iets van mezelf laat zien dat ik onderdrukt heb.

Ik bevestig dit dat ik mezelf al gedesinteresseerd zag doen, want dat komt bij alle twee mijn banen duidelijk naar de voorgrond. Bij het fondsenwerven als me gezegd wordt dat ik om gesprekken effectief te laten zijn echt interesse moet hebben in de respondent (aan de telefoon) zie ik dat ik totaal geen interesse in de respondent heb en bij het postwerk hoor ik mezelf heel vaak/steeds vaker in mijn hoofd/geest zeggen dat 'het me niet interesseert'. Vorige week moest ik vaststellen dat die backchats "het interesseert me niet" en "het kan me niks schelen" juist erop duidt dat het me wel interesseert en iets kan schelen, maar dat ik een 'blokkade' ervaar/creëer waarvan ik me niet gewaar ben. Verderop zal wel duidelijk worden wat die 'blokkade' is.

Mosaic Insert

Wat verder uittest is een persoonlijkheid waar ik mezelf definieer als 'benevolent'/goedhartig te zijn. Goedhartig in de zin dat dit een soort ideaal is als hoe ik mezelf zie of wil zien en hoe ik gezien wil worden. Het is ook een persoonlijkheid die in het algemeen in mezelf bestaat, iets dat op onbewust vlak in mezelf bestaat en ik gekopieerd heb van mijn beide ouders.

Een component van deze persoonlijkheid waar ik hier mee aan de slag zou kunnen gaan is verbeelding in de zin van het 'beeld' dat ik heb van mezelf als zijnde goedhartig/benevolent. De definitie van benevolent die hier voor mij relevant is, is 'goed bedoelend en vriendelijk' dus dit is een 'beeld' dat ik ook wil dat anderen van me hebben en deze persoonlijkheid beïnvloedt dus hoe ik anderen ga zien in de zin van eerder 'ongevoelig, gedesinteresseerd, robotachtig' als een polariteit die ik in mijn geest gecreëerd heb van aan de ene kant die goedhartigheid/benevolence en aan de andere kant de ongevoeligheid.

Het punt voor mij om hier dus naar te kijken en te corrigeren is HOE ik de perceptie creëer in mijn geest dat mensen ongevoelig/gedesinteresseerd/robotachtig zijn vanuit en gebaseerd op de persoonlijkheid benevolent/goedhartig te zijn waarin ik mezelf gedefinieerd heb en HOE ik dan ga reageren op die zelf-gecreëerde perceptie met angst/machteloosheid.

De persoonlijkheid van benevolence is op onbewust vlak, dus het kan best zijn dat die hardnekkig zal zijn en misschien wat tijd zal vergen om werkelijk te veranderen maar dit is een insteek om mee te beginnen.